Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

UWAGA !!!

ZAWIADOMIENIE!

INFORMUJE SIĘ CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 33 w SANDOMIERZU , ŻE W DNIU 03 LUTEGO 2019 ROKU (NIEDZIELA) O GODZINIE 15:30 W PIERWSZYM TERMINIE LUB O GODZINIE 16.00, W TYM SAMYM DNIU W DRUGIM TERMINIE, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI OBECNYCH UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA CZŁONKÓW KOŁA, ODBĘDZIE SIĘ W KLUBIE WĘDKARZA PRZY UL. PORTOWEJ 24 W SANDOMIERZU WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. UCHWALENIE PORZĄDKU I REGULAMINU OBRAD,
2. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZA ROK 2018,
3. DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI,
4. UCHWALENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI ORAZ BUDŻETU KOŁA NA ROK 2019,
5. WOLNE WNIOSKI,
6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

z wędkarskim pozdrowieniem

Daniel Chmielewski