Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

O Kole

Koło PZW nr.33 w Sandomierzu powstało w celu popularyzacji wędkarstwa i integracji licznego grona osób dla których wędkarstwo jest pasją.

 

Trochę historii:

"Najpiękniejszy poemat to ten napisany piórem wspomnień i opatrzony okładką naszej pamięci, to historia którą pisze samo życie"

Założenie naszego Koła, miało związek z wielkim dramatem i heroiczną walką z żywiołem, jaką przeżyliśmy w czasie powodzi 2010 roku. Choć zalane zostały wielkie obszary, to dzięki mieszkańcom, uratowana została huta szkła i osiedle przy hucie, na terenie którego znajduje się siedziba Koła. Woda jest piękna, niezbędna do życia, ale uczy pokory i pokorę tę staramy się wpajać młodym wędkarzom.

W maju 2011r. w budynku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz", odbyło się spotkanie grupy inicjatorów po którym to spotkaniu wystosowano pismo do Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu z prośbą o rejestrację nowego Koła PZW.

Po przychylnym przyjęciu naszej inicjatywy przez władze okręgowe, została ustalona data zebrania założycielskiego na 3 czerwca 2011r.

Zebranie to odbyło się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, która od początku aktywnie pomagała nam.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zarządu Okręgu w Tarnobrzegu, w osobach Prezesa Pana Antoniego Brudza, oraz Dyrektora Pana Sławomira Figacza.

Członkowie nowo powstałego koła, wybrali z pośród swojego grona Prezesa, ośmioosobowy Zarząd, oraz Komisję Rewizyjną.

Po przyjęciu uchwały przez Zarząd Okręgu o powołaniu nowego koła i nadaniu nam numeru 33 (na terenie prawobrzeżnego Sandomierza istniało w latach 70-tych i 80-tych koło wędkarskie o tym numerze), staliśmy się pełnoprawnym organem Polskiego Związku Wędkarskiego .

Od początku  celem główny naszego koła jest propagowanie wędkarstwa , sportu wędkarskiego i etyki wędkarskiej wśród najmłodszych, ponieważ to od Nich zależeć będzie jak w przyszłości będą wyglądać brzegi naszych rzek i jezior, oraz co będzie w nich pływać.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Koła nr.33, dołącz do nas!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!