Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła

ZARZĄD KOŁA ZAWIADAMIA

iż w dniu 16.01.2016R. o godz. 15.30 w pierwszym terminie, lub o godz. 16.00 w tym samym dniu w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania, odbędzie się w KLUBIE WĘDKARZA przy ulicy Portowej 24, WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA.

PORZĄDEK OBRAD:

1. UCHWALENIE PORZĄDKU I REGULAMINU OBRAD.

2. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZA ROK 2015.

3. DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI.

4. UCHWALENIE PLANU DZIAŁANIA ORAZ BUDŻETU KOŁA NA 2016  ROK.

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW KOŁA OBOWIĄZKOWA!